ENG 简体
靖林 RADCLIFFE (編號:PA220802)
薄扶林道120號2樓室
 
發展商:                               信德集團
位置:                                   地處香港薄扶林道120号
物業層數:                            20層 (2樓至25樓) (不設4樓、13樓、14樓及24樓)
單位總數:                            10伙 (複式)
入伙日期:                            2007年2月1日
物業校網:                            幼稚園:南區,小學:18,中學:南區
車位總數:                            住客車位15個
 
物業設施:                            健身室                                           燒烤場            
                                            宴會廳                                           草坪
                                            男女士更衣室                                日光曬台
                                            100呎室外園林游泳池                   水簾瀑布  
                                            兒童嬉水池                                    水花噴泉
                                            湖畔亭閣                                        休憩區
                                            休憩區                                            兒童游泳池
 
樓層高度:                           3,150mm / 10呎4吋
物業間隔:                           4套房及2廳、配有工人房,1個車位
實用面積:                           2,541呎
叫價:                                  港幣7,500萬,可賣公司。